Afdrukken

Hellen Keller School

200804 Java 7683cr
April 2008. Een bijdrage van Michael.

Tijdens mijn reis naar Java in april 2008 bracht ik met Zr. Antonie ook een bezoek aan de Helen Keller School in Yogjakarta.

De Helen Keller School heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van doof-blinde en/of doof-slechtziende kinderen. Veelal hebben de kinderen die hier op het school internaat wonen meerdere lichamelijke en/of geestelijke handicaps.

De school is het afgelopen jaar uitgebreid met een nieuwbouw gedeelte waardoor de capaciteit is verhoogd. Op dit moment verblijven er ca. 10 kinderen op de school, maar met ingang van het nieuwe jaar zal het aantal kinderen uitgebreid worden. De capaciteit is door het nieuwbouw gedeelte verhoogd tot maximaal 45 kinderen.

0810 Java-Bali 0827 tn 0810 Java-Bali 0825 tn 0810 Java-Bali 0828 tn 0810 Java-Bali 0832 tn 0810 Java-Bali 0834 tn
0810 Java-Bali 0836 tn 0810 Java-Bali 0839 tn 200804 Java 7675 tn 200804 Java 7678 tn 200804 Java 7679 tn

Ik mocht er een nacht logeren en tijdens de rondleiding die Zr. Antonie mij gaf kon ik alles bewonderen. De school is erg mooi opgezet met ruime lokalen met veel licht. Eén van de lokalen die wij bekeken was echter nog leeg. Zr. Antonie vertelde mij dat dit lokaal ingericht zou gaan worden als fysiotherapie lokaal maar dat echter het budget op was. Ik vroeg haar hoeveel geld er dan nog nodig was om dit lokaal in te richten? Dat wist zij op dat moment niet, maar zou dit door Zr. Magda die de leiding van de school heeft laten berekenen.

Toen ik aan het eind van de vakantie wederom in Yogjakarta was en de school nog eens bezocht, gaf Zr. Magda mij een overzicht van de zaken die benodigd waren voor de inrichting en wat de kosten daarvan zijn. Toen ik haar overzicht en het totaalbedrag Rp 5.174.000 (omgerekend ca 360 euro) zag, maakte ik snel een optelsom en dacht ik bij mijzelf: "Nou, dat moet toch wel bij elkaar te halen zijn. . . ."

Eénmaal weer thuis in Nederland heb ik aan een aantal vrienden, familie en bekenden een e-mail verstuurd met het verzoek om steun d.m.v. een geldelijke bijdrage. Al snel stroomden de giften binnen en haalde ik een bedrag op van 540 euro, ruim voldoende en zelfs nog ruimte voor wat extra's. Toen Zr. Antonie in juni hier in Nederland was, heb ik haar bezocht en het geld overhandigd. Zij was hier erg blij mee en vertelde mij dat het goed besteed zal gaan worden.