Ga naar de inhoud

Aardbeving Java 2006

Lex (†) ontmoette Zr Antonie voor het eerst toen hij hulp vroeg voor een project. Op zijn wandelingen door de desa Bejalen kwam hij te weten, dat de basisschool volkomen verstoken was van elektriciteit. Zijn wens was om dit te verbeteren. Om te zorgen dat er niets aan de strijkstok zou blijven hangen, kreeg hij viavia het adres van Zr Antonie. Zij heeft met Kukuh Rahardjo (onze gastheer in Bejalen) de inkopen gedaan en voor het materiaal gezorgd. Kukuh heeft de technische supervisie gehad en de bewoners van Bejalen hebben de bedrading, lampen, schakelaars en stopcontacten aangelegd. Gotong Royong heet dat in Indonesië, bij ons burenhulp, of herendiensten. Maar het resultaat telt. De uitgaven bedroegen minder dan de helft van de opgave die het schoolbestuur in Ambarawa stuurde.

Zr Antonie Ardatin is sinds 2003 provinciaal overste van de congregatie van ‘De dochters van Maria en Joseph’. In Nederland worden zij ook wel genoemd: ‘Zusters van de Choorstraat’. Het moederhuis van deze congregatie staat in Den Bosch. De generaal-overste is Zr Rosa Wigink.

De Indonesische provincie omvat 7 communiteiten, die allemaal op Java te vinden zijn. In Wonosobo en in Jakarta runnen de zusters dovenscholen, in Jogyakarta is een school voor doofblinden. In Purworejo is een middelbare school van het bisdom te vinden. Meer nonnen werken in het middelbaar onderwijs in Banyumas waar collega-zusters ook nog een bejaardenhuis runnen. In Klaten en in Wonosobo doen de zusters apostolisch werk voor arme boeren, die in het nabije verleden gedwongen werden inferieure rijst te verbouwen en kunstmest te gebruiken op vruchtbare aarde die deze kunstmest helemaal niet nodig had.

Nu leren de boeren, moslims en katholieken, weer biologisch boeren. In Klaten is een eendenproject opgezet. Deze eendenfokkerij gaat de kern vormen voor een nieuwe coöperatie. De mensen binnen de coöperatie kunnen eenden afnemen en de eieren afleveren en de coöperatie geeft leningen voor beginnende boeren. Nu is dit project nog in de experimentele fase. In Wonosobo doen de zusters ook goed werk in een kraamkliniek.

Als provinciaal overste heeft Zr Antonie de leiding over alle vestigingen, zorgt voor het geestelijk leven van de zusters en de zorg voor het welzijn van de zusters. Voor 2003 was Zr Antonie onderwijzeres aan de dovenschool in Wonosobo en had ze de leiding over het boeren project in Klaten. De zusters Theresianne en Brigitta hebben haar opgevolgd in Klaten.

Toen het nieuws van de aardbeving op Java doorsijpelde naar Nederland, hoorde ik dat deze had plaatsgevonden in het gebied waar zuster Antonie werkzaam is. Ik besloot een privé inzamelingsactie op te starten om gelden in te zamelen voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving.

Dankzij de gulle giften van familie, vrienden en bekenden heb ik een bedrag opgehaald van bijna 3300 euro! Zr. Antonie heeft hiermee veel hulp aan de boeren in Klaten kunnen bieden. Zij heeft er o.a. 20 noodhuisjes van kunnen kopen zodat een aantal gezinnen weer een dak boven hun hoofd hebben.

Op Wikipedia kunt u nog meer lezen over de aardbeving op Java.

Lees ook het verslag gemaakt van het bezoek dat mijn broer enige tijd na de aardbeving van zijn reis naar het getroffen gebied heeft gemaakt.